Valphänvisning

På den här sidan annonserar vi ut parningar och valpkullar som uppfyller SKK:s,  SSKK:s  samt SSDV:s krav för avel.

Aktuella valpkullar