Mötesprotokoll

På den här sidan finner du diverse mötesprotokoll från årsmöten och styrelsemöten inom SSKK.

Årsmöten:

Årsmöte 2014 justerat
Årsmöte 2015 justerat
Årsmöte 2016 justerat
Årsmöte 2017 justerat
Årsmöte 2018 justerat

Styrelsemöten:

Konstituerande styrelsemöte 2015-04-09
Ordinarie styrelsemöte 2015-05-06
Ordinarie styrelsemöte 2015-07-01
Extra styrelsemöte 2015-07-23
Ordinarie styrelsemöte 2015-08-11
Ordinarie styrelsemöte 2015-10-27
Ordinarie styrelsemöte 2015-12-01
Ordinarie styrelsemöte 2016-01-12
Ordinarie styrelsemöte 2016-02-02
Ordinarie styrelsemöte 2016-03-01
Konstituerande styrelsemöte 2016-03-12
Ordinarie styrelsemöte 2016-05-19
Extra styrelsemöte, Adjungering av kassörsrollen
Ordinarie Styrelsemöte 2016-10-06
Ordinarie Styrelsemöte 2016-11-29
Ordinarie Styrelsemöte 2016-01-18
Ordinarie Styrelsemöte 2017-02-09
Ordinarie Styrelsemöte 2017-02-23
Ordinarie Styrelsemöte 2017-03-16
Konstituerande styrelsemöte 2017-03-25
Ordinarie Styrelsemöte 2017-04-03
Extra styrelsemöte 2017-04-20
Ordinarie Styrelsemöte 2017-05-10
Ord Styrelsemöte SSKK 170614
Ord Styrelsemöte SSKK 170718
Ord Styrelsemöte SSKK 170824
Ord Styrelsemöte SSKK 170928
Ord Styrelsemöte SSKK 171101
Ord Styrelsemöte SSKK 171206
Ord Styrelsemöte SSKK 180110
Extra Styrelsemöte SSKK 180228
Ord Styrelsemöte SSKK 180404
Ord Styrelsemöte SSKK 180515
Ord Styrelsemöte SSKK 180613

Ord Styrelsemöte SSKK 180717
Ord. Styrelsemöte SSKK 180822
Ord. Styrelsemöte SSKK 180919