Organisation

Styrelsen.

Ordförande:
DanielDaniel Simon,
Norrköping (Östergötland)
0708-32 34 99
daniel.simon@hotmail.se

Vice ordförande:

SörenSören Sehlstedt,
Boxholm (Östergötland)
0702-91 45 51
sorenjagare@gmail.com

Sekreterare:
lottie_2016Lottie Norén,
Göteborg (Västergötland)
lottienoren@gmail.com

Avelsråd:
bjorn_2016Björn Esplund,
Hjo (Västergötland)
be@almnas.com

Kassör, medlemsansvarig:
Tony Johansson,
Motala (Östergötland)
0706-00 10 97
ynot@boremail.com

Webansvarig:
Ulf Ekström,
Oslo (Norge)
+47 46-58 48 15
uekstrom@gmail.com

Marknadsansvarig:
Åsa Olofsson,
Gnesta (Södermanland)
073-243 99 66
asa7208@hotmail.com

Suppleant (1:e)

Rolf Tibbe Sandberg
Bromölla
0735-311112
rolf.tibbe@outlook.com

Suppleant (2:a)

Marie Bengtsson
Kyrkhult
0705-722665
misan_68@hotmail.com

Valberedning.

Carola Grönesjö (carolagronesjo@hotmail.com) och Henrik Pettersson (barrolo@live.se).