Medlem

Som medlem i Kopovklubben är du med och stöder klubbens arbete med att främja rasens utveckling och framtid i Sverige dessutom har du som medlem rätt att vara med på klubbens aktiviteter så som hägnträningar, viltspårstävlingar, föreläsningar och kurser. Dessutom får du klubbens medlemstidning Kopovbladet hem i din brevlåda tre gånger per år samt rabatter på saker som kan vara till nytta för dig och din hund.

Om du vill bli medlem, sätt in medlemsavgift på Svenska Slovenský Kopovklubbens bankgiro 5421-5587 eller via Swish på nummer 1235930516. Medlemsavgiften är 400kr/kaledenderår varav 100kr går till ditt medlemskap i SSDV (som vi svarar under). Medlemskapet är ett famljemedlemskap vilket innebär att även sambo och hemmavarande barn till den som betalar är medlemmar (helt gratis). Med medlemskapet följer dock enbart en rösträtt på klubbens årsmöte.

Klubben erbjuder också valpmedlemskap för alla nya medlemmar med valpar (dvs hundar födda under året). Det medlemskapet kostar 100kr (varav inget går till SSDV). Tanken med det reducerade priset är att man som valpägare p.g.a. valpens ålder inte har möjlighet att nyttja medlemskapets alla fördelar.

OBS! Var mycket noga med att ange namn, adress och telefonnummer på din betalning, annars kommer klubben inte att kunna nå dig med information!