Utställning

Sidan håller på att uppdateras.

För att hitta aktuella utställningar, se www.skk.se. Under (”Utställning” sedan ”mer om information utställningar”)

Här hittar du SKKs Utställnings- och championatregler