Nominera till utmärkelsen Årets Prestation 2023

I samband med årsmötet för Svenska Slovenský Kopovklubben delas två utmärkelser ut. Ett av dessa två är Årets Prestation. 

Årets Prestation handlar om en medlem som på något sätt ska uppmärksammas utifrån något särskilt som denne bidragit med och som gynnar kopovrasen i Sverige. Det kan handla om arbete för klubben, verka för att sprida en positiv bild om hundrasen, meriter eller annan framgång, uppfödare som gör ett särskilt föredömligt arbete mm.

 Det är ni medlemmar som nominerar till priset, så lyft fram personer som ni tycker har gjort en insats som är särskilt värd att lyfta fram!  Slutgiltigt avgörande görs av ordförande för SSKK och ordförande för SSDV. 

Priset delas ut på årsmötet 16 mars. Nominering skickas till styrelsen.sskk@gmail.com senast 1 mars. 

Leave a Reply