DSC01567

Välkommen till Kopovklubben


Vi är en rasklubb som är ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK)  och Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV).
Vi verkar för rasens utveckling som vildsvinshund i Sverige. I arbetet ingår att ordna möjligheter till hägnträning,diplomtest, jaktprov, viltspår samt utställning. Dessutom är vår ambition att Kopoven även i fortsättningen ska vara en frisk ras. Det gör vi genom att tillhandahålla avelsråd till uppfödare och köpare av kopovhundar samt hjälp vid import.

Under rubrikerna ovan hittar du det mesta om vår klubb, och om våra kontaktpersoner som sitter i de olika funktioner som finns inom klubben. Har du frågor så vill vi förstås att du kontaktar oss.  /styrelsen

Nyheter


30Nov Prata med klubben på Facebook

SSKK har en grupp på facebook där vi diskuterar rasen och klubben: https://www.facebook.com/groups/322602088102120/. Vi har nu öppnat gruppen för alla […]

02Nov Subventionering av jaktprov

Styrelsen har fattat ett beslut att under jaktsäsongen 18/19 (d.v.s. fram t.o.m. 31/1-19) subventionera jaktprov för medlemmar med 500kr/prov. För […]

05Okt Chipläsare finns till utlåning

Klubben har nu införskaffat en chipläsare som går att låna mot fraktkostnad. Hör av dig till Tony Johansson ynot@boremail.com.

24Aug Jaktprov

Kopovklubben har möjlighet att annordna ett jaktprov i Östergötland preliminärt i slutet av januari. Det finns plats för fyra hundar. […]

06Aug Hälsoenkät Kopov 2018

Som ett led i att få en bättre överblick av hälsoläget i rasen har Kopovklubben tagit fram en hälsoenkät som […]

23Feb Nytt datalagringsdirektiv

Då ett nytt datalagringsdirektiv träder i kraft i maj så vill styrelsen upplysa om vilken information vi lagrar om våra […]

23Feb Rapportera in hälsoproblem till klubben!

Det har en tid cirkulerat många uppgifter i sociala medier om hundar med olika hälsoproblem. Detta har naturligtvis styrelsen noterat […]