DSC01567

Välkommen till Kopovklubben


Vi är en rasklubb som är ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK)  och Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV).
Vi verkar för rasens utveckling som vildsvinshund i Sverige. I arbetet ingår att ordna möjligheter till hägnträning,diplomtest, jaktprov, viltspår samt utställning. Dessutom är vår ambition att Kopoven även i fortsättningen ska vara en frisk ras. Det gör vi genom att tillhandahålla avelsråd till uppfödare och köpare av kopovhundar samt hjälp vid import.

Under rubrikerna ovan hittar du det mesta om vår klubb, och om våra kontaktpersoner som sitter i de olika funktioner som finns inom klubben. Har du frågor så vill vi förstås att du kontaktar oss.  /styrelsen

Nyheter


21Jun Klubbjakt 9-10 December

Vi planerar en klubbjakt i Boxholms skogar. Platser kommer finnas både för hundförare och passkyttar. Mer info kommer inom kort.

21Jun Avelskonferens in September

Mer info om plats och exakt datum kommer inom kort.

21Jun Viltspår- och hägnprov 2-3 September

Klubben arrangerar en helg med både viltspårprov (2/9) och hägnprov (3/9). Hägnprovet görs på Mamima jakt och spåren inte långt […]

14Feb Nominering av Årets prestation!

Är det någon person/hund eller ekipage som du tycker gjort något extra bra under 2016? I så fall vill styrelsen […]

19Jan Kallelse till ÅRSMÖTE.

Den 25-26 Mars har SSKK årsmöte hos Mamima Jakt i Östergötland. Vi startar helgen med hundträning i hägnen under lördag […]

17Jan SSDV’s första officiella utställning

Datum: torsdag 25 maj 2017 Plats: Elmia Game Fair, Jönköping. Utställningen är öppen för alla raser som ingår i SSDV […]

18Okt Nya Avelsregler i Svenska Slovensky Kopovklubben

Styrelsen har arbetat fram och beslutat om nya Avelsregler för klubben. De nya reglerna börjar gälla f.o.m. 1 nov. och […]