Jaktprov

Genom kopovklubbens anslutning till SSDV så genomförs jaktproven i enlighet med deras jakprovsregler, se vidare ssdv´s hemsida där du kan ladda ner regelverket, https://www.ssdv.nu/regelverk.

Klubben hjälper Er gärna med marker om ni inte har möjligheten att gå prov på egen mark och kan även hjälpa Er med övriga praktiska detaljer kring jaktproven. Kontakta gärna klubbens jakprovssamordnare Jonas Feldin om ni har frågor kring jaktproven eller villa ha hjälp med att boka jaktprov eller hitta en mark att gå prov på.

Det finns möjlighet att gå RR-prov i samband med jaktprovet och glöm då inte att anmäla även det när ni gör anmälan för jaktprov via SSDV´s hemsida, ssdv.nu, där det finns blankett att ladda ned för att jakprovsanmälan.

Jakproven i Sverige skiljer sig från övriga länders regelverk då vi påverkas av de krav som ställs på genomförandet av jaktprov av bland annat Jordbruksverket och SKK. Det är naturligtvis så att vi också jagar olika i de olika länderna som har kopovklubbar också av tradition vilket det svenska vildsvinsprovet tagit fasta på. Det sker löpande en uppdatering av provet med jämna mellanrum och vi tar tacksamt emot era synpunkter på utformningen av jaktprovet så kan vi framföra Era synpunkter till SSDV som ytterst ansvarar för proven och har kontakterna med Jordbruksverket och SKK inför revideringar av jaktrprovet.

Varför är det då viktigt att gå jaktprov- genom provresultaten på jaktproven så får vi en bättre kunskap om hundar som kan gå vidare till avel och över tid stärka rasens jaktliga egenskaper genom att avla på linjer som jagar bra enligt svenska förhållanden.

När kan man gå jaktprov- många undrar när man kan gå jaktprov med sin hund och det varierar naturligtvis då hundar som människor mognar vid olika åldrar. Många stövarraser tar tid att jaga in och det hänger också ihop med hur många dagar och timmar man har möjlighet att spendera med sin hund i skogen och att man har tillgång till marker med god tillgång på vildsvin underlättar naturligtvis. De flesta hundar gör sin första start runt 3 års ålder. Det är ju inte hela världen om man inte lyckas första gången och man får med sig en erfarenhet och goda råd tills nästa gång man ska gå.

För närvarande sponsrar klubben starter på jaktprov med 500.-/prov och genomför man RR-provet samtidigt så får man bidrag från klubben med totalt 800.-/tillfälle. Genomför man bara RR-provet så ges bidrag om 200.-/prov. Bidragen delas ut så länge avsatta pengar räcker. När ni genomfört jakt-/RR-prov så mailar ni in provresultaten till styrelsen@kopovklubben.se och glöm inte att meddela kontonummer så vi kan betala ut bidragen. Bidragen delas ut oavsett resultat så länge man genomfört proven och att du är medlem i klubben när provet genomförs.

Klubben utser varje år en hund bland de hundar som genomfört jaktprov med resultat att representera den svenska slovensky kopovklubben i de internationella tävlingarna som genomförs i Slovakien och ger ett bidrag till resa och anmälningsavgift.

Så passa på!! Kanske är det din hund och du som får åka till Slovakien för att representera klubben.