Rasspecifik avelsstrategi RAS

Här hittar du den nu gällande rasspecifik avelsstrategi RAS. Arbete pågår med att ta fram en ny under 2024 och så fort den är antagen av SKK och årsmötet så läggs det nya RAS-dokumentet upp på denna sidan.