Styrelsen

Ordförande (mandat 1 år)

Fredrik Westerberg

073-030 05 44

fredrik.westerberg@ocab.se

Vice ordförande (mandat till årsmötet 2024)

Lottie Norén

Kristinehamn

lottienoren@gmail.com

Kassör (mandat till årsmötet 2025)

Patrik Hillberg

070-384 35 30

palleebrev@gmail.com

Ledamot ansvarig sociala medier/hemsida (mandat till årsmötet 2026)

Ulf Ekström

Ledamot Sekreterare (mandat till 2026)

Jonas Feldin

070-420 02 68

jonas@fbiab.com

Suppleant med mandat 1 år (2025)

Rolf Tibbe Sandberg
0735-311112
rolf.tibbe@outlook.com

Suppleant med mandat 1 år (2025)

Linda Thörn Sehlstedt
070 4744923
lindathornsehlstedt@gmail.com

Suppleant med mandat 1 år (2025)

Nils-Gunnar Petterson

Nils-Gunnar.Pettersson@telia.com

070 5197755