Hälsa

En jakthunds hälsa är kanske extra viktig då det handlar om en hund som genom jakten utsätts för stora påfrestningar under en relativt kort säsong. Man får göra det man kan genom att träna hunden även under de delar av året då man inte jagar för att förbereda hunden och kanske också husse/matte inför jaktsäsongen strapatser i skogen.

Att köpa en hund för jakt oavsett ras är ett långt åtagande och man får göra vad man kan för att undersöka föräldradjurens egenskaper inte bara jaktliga utan även hälsoegenskaper. Föräldradjuren skall vara röntgade för både höft och armbågsleder med godkänt resultat i enlighet med klubbens RAS och titta gärna i flera led bakåt. Att få en hund som efter några pga dåliga gener får problem med hälsan och inte kan jaga med är inte kul vare sig för hunden eller för husse/matte.

För näravande är det för få hundar som går till röntgen av HD och ED varje år för att vi skall kunna få hjälp av SKK att få ett index som är till stor hjälp att se trender och upptäcka problem för rasen i god tid. Av den anledningen så har klubben tills vidare avsatt pengar och sponsrar genomförd röntgen av HD/ED förutsatt att bägge genomförs och mot uppvisande av resultat och kvitto på genomförd röntgen med 500.-/hund så länge avsatt pengar räcker. Skicka in kopior på reslutat och kvitto till styrelsen.sskk@gmail.com och glöm inte kontonummer och kontaktuppgifter så vi kan sätta in ersättningen till Er.