Om Klubben

På initiativ av bl a Peter Vilidu och Lone Rimdahl tillsammans med ett antal yrkesjägare runt
om i Sverige togs in rasen till Sverige strax före milleniumskiftet. Syftet var att få in en
hundras som klarade av att möta behovet av jakt med hund på den ökande vildsvinsstammen.
Klubben togs upp i SKK 2002 och firade således 2022, 20 år som rasklubb.
Fram till det första ordinarie årsmötet var Peter också ordförande i den interimsstyrelse som
ledde arbetet med att få klubben och rasen upptagen och godkänd av SKK.
Vid det första ordinarie årsmötet så valdes Anders Widesson till föreningens ordförande och
lade tillsammans med några andra eldsjälar grunden till formerna för klubben under de
första verksamhetsåren.
Anders utsågs 2022 till hedersmedlem för sina insatser i klubben.
Klubben är ansluten till SSDV, Svenska specialklubben för drivande vildsvinshundar, https://ssdv.nu/, tillsammans med 9 övriga hundraser. Klubben är representerad i SSDV´s styrelse.

Klubben och klubbens styrelse arbetar för att främja rasen som drivande vildsvinshund b l a
att genom SSDV vara med och utforma jaktproven, och för klubbens medlemmar anordna med
marker och domare för att så många hundar som möjligt skall kunna gå jaktprov. Klubben anordnar
träffar och unghundsmönstringar i olika hägn runt om i Sverige och håller utbildningar inom bland träning och prägling av hundarna på vildsvin i syfte att få fram så många duktiga vildsvinshundar som möjligt.
Klubben finansieras via medlemsavgifter och i mindre omfattning via sponsorer som ni hittar
på hemsidan.
Klubben ger ut en medlemstidning digitalt 2 ggr per år.
Klubben är med och subventionerar bl a jaktprov, unghundsmönstringar samt röntgen av
höft- och armbågsleder genom medlemsavgifterna. Detta för att få fram ett bra underlag av
meriterade och friska hundar för avel och i slutändan duktiga jakthundar avsedda för jakt på
vildsvin och på lång sikt bygga rasens egenskaper starkare.
Mer om klubbens och styrelsens arbete finns att läsa i verksamhetsplanen som finns att hitta
på hemsidan.