Jonas Feldin

Årsmöte i Svenska slovensky kopovklubben 2024

Vi påminner om årsmötet i Svenska slovensky kopovklubben- Helgen 16-17 mars är det dags för klubbträff på Maima Jakt (utanför Söderköping). På lördagen 16/3 kommer vi att genomföra årsmöte för klubben. Årsmötet börjar kl 15.00. Deltagande på årsmöte anmäls till styrelsen.sskk@gmail.com. Årsmötet är ett viktigt forum där varje medlem har möjlighet att delta i diskussioner och…

Read More

Hälsoenkät pågår

I ett led till framtagandet av ny RAS under 2024 samt uppföljning av tidigare genomförd hälsoenkät då vi fick in ca 170 svar genomför nu klubben för närvarande en ny hälsoenkät. Enkäten kan besvaras av såväl medlemmer i klubben som icke medlemmar då det är av största vikt att vi får in så många svar…

Read More