Styrelsen

Ordförande (mandat för 1 år i taget)

Rolf Tibbe Sandberg
Bromölla
0735-311112
rolf.tibbe@outlook.com

Vice ordförande (mandat till årsmötet 2024)

Lottie Norén

Kristinehamn

lottienoren@gmail.com

Kassör (mandat till årsmötet 2025)

Patrik Hillberg

070-384 35 30

palleebrev@gmail.com

Ledamot ansvarig sociala medier/hemsida (mandat till årsmötet 2024)

Ulf Ekström

Ledamot avelsråd (mandat till årsmötet 2024)

Lars Niklasson

070-279 99 88

lars.niklasson.bbk@hotmail.com

Suppleant Sekreterare (mandat 1 år)

Jonas Feldin

070-420 02 68

jonas@fbiab.com

Suppleant Avelsråd (mandat 1 år)

Robert Bruus

070-511 87 03

robertbruus@gmail.com

Suppleant (mandat 1 år)

Klas Johansson

klasse28@hotmail.com

Suppleant (mandat 1 år)

Fredrik Westerberg

073-030 05 44

fredrik.westerberg@ocab.se