Hälsoenkät pågår

I ett led till framtagandet av ny RAS under 2024 samt uppföljning av tidigare genomförd hälsoenkät då vi fick in ca 170 svar genomför nu klubben för närvarande en ny hälsoenkät.

Enkäten kan besvaras av såväl medlemmer i klubben som icke medlemmar då det är av största vikt att vi får in så många svar som möjligt för att få ett bättre statistiskt underlag för vårt fortsatta arbete med uppföljning och arbetet kring vår ras hälsa

För att besvara enkäten kan ni klicka på länken nedan och tänk på att om ni har flera Slovensky Kopovs så skall ni lämna in ett svar per hund. https://forms.gle/Aot8RHgrVEHj1hW27

Leave a Reply